Back

ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਣੋ,ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ?

Description: ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਣੋ,ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ?

Category: News/Politics